Nieuws

HET ASBESTATTEST

Vanaf 23 november 2022 heb je een geldig asbestattest nodig als:

Het moment van de overdrachtsovereenkomst bepaalt of je al een asbestattest nodig hebt.

Bij een compromis dat ondertekend wordt vanaf 23 november 2022 is het verplicht om een asbestattest te hebben!

Vanaf 2032 moet je voor elk gebouw dat is gebouwd voor 2001 en waarvan je eigenaar bent een asbestattest hebben, ook als je geen plannen voor een verkoop heeft.

Bij verhuur van het gebouw ben je verplicht om uw huurder(s) een kopie van het asbestattest te bezorgen, ook als je al voor 2032 over dat attest beschikt.

Procedure

Stel een gecertificeerd asbestdeskundige aan

Om een asbestattest voor uw eigendom te bekomen stel je een gecertificeerd asbestdeskundige inventarisatie (ADI) aan.

Je kan als eigenaar ook een volmacht geven om een asbestattest te laten opmaken aan de vastgoedmakelaar.


De asbestdeskundige inventariseert uw gebouw

De deskundige doet een plaatsbezoek en maakt een inventaris op. De inventarisatie voor een asbestattest is ‘niet-destructief’. Een niet-destructieve asbestinventaris beschrijft enkel de materialen die een risico kunnen vormen bij het dagelijks gebruik van het gebouw.

Tijdens de inspectie worden nooit wanden of vloeren beschadigd om ingesloten asbest op te sporen. Bij het opstellen van een destructieve asbestinventaris gebeurt dat wel.

Toch zijn ook voor een niet-destructieve inventaris soms kleine beschadigingen van verdachte materialen nodig. Vaak kan alleen een laboanalyse met zekerheid bepalen of het materiaal asbesthoudend is of niet. Voor de monstername moet dan een stukje van het verdacht materiaal verwijderd worden.


De asbestdeskundige bezorgt u het asbestattest van de OVAM

Na een volledige invoer van de gegevens, bezorgt de asbestdeskundige u het asbestattest van de OVAM.

Je kan het asbestattest vanaf dat moment ook raadplegen via de woningpas. De standaard geldigheidstermijn van een asbestattest is 10 jaar of tot er een recenter asbestattest wordt opgesteld. In sommige gevallen kan een kortere geldigheidstermijn toegekend worden. Dat is het geval wanneer er een beperking was tijdens het onderzoek, waardoor de asbestdeskundige niet het ganse inspectiegebied heeft kunnen onderzoeken.

Bedrag

De asbestdeskundige bepaalt zelf de prijs van de asbestinventarisatie maar voert deze uit volgens de richtlijnen van het inspectieprotocol. De prijs van de tussenkomst van de asbestdeskundige wordt onder meer bepaald door:

 

Vraag ons gerust om meer inlichtingen en prijzen voor uw woning!